Journalism

Gjekë Marinaj - Ana tjetër e pasqyrësM. P, Dallas, Frankfurt, Tiranë, 2003


Gjekë Marinaj - Ca gjëra nuk mund të mbeten sekretAdriatic Press, New York, 2007