[ STRONG EMPHASIS IN BOOKS ]

Vështrim mbi Poezinë e Diasporës

Mimoza Rexhvelaj, Shkoder, 2013