[ BOOKS ]

Mos Më Ik Larg.
Do Not Depart From Me.

Tirana: Shtepia Botuse e Lidhjes së Shkrimtarëve, 1995.