[ BOOKS ]

Lutje në Ditën e Tetë të Javës

Prayer on the Eighth Day of the Week

Prishtina: Faik Konica, 2008.