[ Translated Books by Marinaj ]

Zanore në Vesë

- Phan, Mai Van. Poems. Tirana: Botimet B&M, 2014.