[ Translated Books by Marinaj ]

Vendi i Pazbuluar: Sonatat e Një Shtegtari.

The Undiscovered Country: Sonnets of a Wayfarer.

Turner, Frederick. Tirana: Nacional, 2011.