Buy your copy today!
Ora e Paqes
See the entire list of books
BOOK RELEASE
05.20.11
08.26.11


  New Books
Marinaj, Turner - Sung Across the Shoulder
Gjekë Marinaj, Frederick Turner
Sung Across the Shoulder
Frederick Turner - Vendi i pazbuluar
Frederick Turner - Vendi i pazbuluar
Preç Zogaj - Occurrence on Earth
Preç Zogaj - Occurrence on Earth
  Books on Marinaj
Adnan Mehmeti - Gjekë Marinaj, më shumë se poet
Adnan Mehmeti - Gjekë Marinaj, më shumë se poet

PROFILES and BOOK REVIEWS on MARINAJ in PDF
SCHOLARLY ARTICLES & PUBLICATIONS in PDF